Què podem fer contra la pobresa?

Ricard Fernández OntiverosRICARD FERNÁNDEZ ONTIVEROS. Director General de Suara Cooperativa

La crisi econòmica no sols està sent la més dura dels darrers 50 anys sinó també la més llarga, doncs el seu inici data de l’any 2007 i no veiem encara fins on pot arribar. Ens trobem que no sols tenim a Catalunya un atur superior a 800.000 persones, sinó que bona part dels aturats ja han esgotat els seus períodes de subsidi.

Moltes famílies no reben cap ingrés regular ni per feina ni com a prestació o han de viure de les magres pensions dels avis.  I aquesta no és per desgràcia una situació que porti camí d’arreglar-se, sinó que encara s’està degradant. Tenim doncs més pobresa i, a més, aquesta nova pobresa és més jove, perquè està afectant a moltes persones en edat de treballar i als seus fills.

Un dels resultats és que, tal com hem vist en els darrers mesos, comencem a constatar problemes de malnutrició o fins i tot de desnutrició a moltes de les nostres viles i barris. Els serveis socials municipals i moltes ONG  estan reaccionant a través de molts mecanismes: beques de menjador, bancs d’aliments, menjadors socials… Ja hi ha casos de menjadors socials que obren també a la nit. I alguns ajuntaments organitzen o reforcen els seus sistemes de distribució d’àpats a domicili per gent gran i altres dependents. Com sempre que s’enceta una tasca social, és molt difícil avaluar si aquestes iniciatives són prou eficaces, si no hi ha picaresca en part de la demanda o si realment es sap detectar on està la gent més necessitada. Però el que ningú no pot negar és que estem davant d’una emergència social a la que cal fer front.

He parlat del paper de les administracions i de les ONG. Suara no és ni una cosa ni una altra, és una empresa cooperativa. Però si revisem la nostra Missió, trobem que ens centrem “en l’atenció a les persones per contribuir a millorar la seva qualitat de vida”. I, si revisem els nostre Valors, en trobem un consistent en ser una empresa “socialment responsable”. D’altra banda, Suara ja treballa en molts serveis adreçats a la gent més necessitada, tant els que depenen de les administracions públiques com els encarregats per Caritas, entre els quals podem destacar en el darrer curs el projecte Paidós contra la pobresa infantil.

Paidós Càritas

Jo em pregunto si no podem fer-hi més, si no hauríem d’oferir les nostres idees i els nostres esforços per la lluita contra la pobresa. Crec que sí, i que en aquest camí podem trobar molts socis. Per exemple, entitats de catering social, la mateixa Caritas, les escoles, les associacions de veïns, moltes altres ONG i, per suposat, els ens públics locals i la pròpia Generalitat.

Crec que Suara pot oferir moltes coses, com ara el nostre coneixement de la realitat social, la nostra professionalitat en diversos àmbits dels serveis socials i la nostra capacitat de dissenyar programes i, sobretot, d’aplicar-los en contacte amb les persones ateses. Però, sobretot, estic convençut que la gran sensibilitat social de tots els socis i totes les sòcies, de tots els treballadors i treballadores, és la millor garantia de que ens podem fer alguna cosa més per enfrontar al gran problema de la pobresa.