Tots els professionals tenen molt a dir

Jordi Masnou

Jordi Masnou
Responsable de comunicació

JORDI MASNOU. Responsable de comunicació de Suara Cooperativa

La comunicació interna a totes les empreses i organitzacions pren una importància cabdal. Contribueix a un sentiment de pertinença, crea cohesió d’equip i afavoreix el clima laboral, per posar només tres exemples d’una llarga llista de beneficis que grans experts en la matèria ja han teoritzat en múltiples ocasions. En el cas de Suara s’hi suma el factor cooperatiu, que dota l’equip humà d’un elevat grau de responsabilitat en la presa de les grans decisions que afecten l’empresa.

Des de Suara Cooperativa, aquest mes de novembre hem tingut l’oportunitat de compartir experiències pràctiques en el marc de la jornada de comunicació interna promoguda per l’Associació ComInterna. Com en altres espais de reflexió semblants, hi sorgia el debat sobre la participació activa dels i les professionals de l’empresa: Tots els professionals han de poder participar? La intranet corporativa ha de donar l’opció de deixar comentaris? Es pot convertir en un espai per canalitzar queixes personals contra l’empresa?

cominterna2015

La participació és un dels valors de Suara. Per això ni tant sols ens formulem la pregunta. No cal: ho donem per fet. La comunicació és important, però li manca sentit si és només unidireccional. L’experiència ens ha donat la raó. L’any 2012 vam estrenar l’EspaiSuara, una intranet corporativa que anava un pas més enllà de les intranets convencionals: és un espai virtual que actua com a finestreta única d’accés a totes les eines per a professionals i és, sobretot, altament participativa. Quan ja han passat tres anys i mig de funcionament, els resultats són molt satisfactoris: ha crescut l’hàbit de consultar la intranet entre persones sòcies i treballadores de l’organització i no s’ha hagut de retirar mai cap comentari fora de lloc.

A l’EspaiSuara, tots els usuaris i usuàries poden deixar comentaris a les notícies publicades, fer aportacions a una eina semblant a un Twitter intern de fàcil consulta, participar en fòrums de debat, inscriure’s a cursos de formació o inscriure’s a ofertes de la borsa de treball de Suara, per posar només alguns exemples. Amb un nom d’usuari i contrasenya personalitzat, i acceptant les condicions d’ús, n’hi ha prou per tenir un diàleg actiu en una plataforma virtual d’accés per a tot l’equip humà.

Aquest valor diferencial, la participació activa de professionals a través de l’EspaiSuara, va ser el factor diferencial que va valorar el Col·legi de Periodistes de Catalunya quan l’any 2013 va concedir a Suara el premi a la millor estratègia de comunicació interna.

Però la comunicació multidireccional a Suara és només un dels elements de participació amb què compta l’organització. En tenim molts altres, que sumats a un model de governança basat en la coresponsabilització, deixen un escenari molt ric. Des d’aquest bloc en podreu anar coneixent nous exemples en els propers mesos.