El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha atorgat a Suara Cooperativa el premi a la "Millor estratègia de comunicació interna" en el marc de la 5a edició dels premis Gabinets de Comunicació. El jurat ha valorat postivament la intranet de la cooperativa com a eina de participació de tots els seus membres.