Persones que decideixen


Amb aquest nou lema, Suara Cooperativa reforcem l'apoderament i la participació activa de totes les persones amb qui interactuem:

  • sòcies
  • professionals
  • clientes 
  • col·laboradores
  • i ateses

El nou lema de Suara "Persones que decideixen" afavoreix la presa de decisió individual i acompanya el canvi des de la proximitat, convertint-se en un motor de transformació.

Persones que decideixen

Persones que decideixen - Suara

Decideixo ser feliç

Persones que decideixen - Suara

Decideixo participar

Persones que decideixen - Suara

Decideixo decidir