La Tercera Revolució Industrial. Així és com la revista The Economist i el mateix Joan Subirats [en la conferència “El tercer sector davant la crisi de l’estat del benestar” a Suara el 17-10-2013] es referien al procés de canvi en els sistemes de producció i en la manera de fer el treball en els quals estem immersos.

S’ha esgotat el model basat en el creixement econòmic il·limitat i, per tant, més que pensar que estem en una llarga crisi, hem de plantejar-nos que estem immersos en un canvi d’època.

Un dels possibles passos cap al futur és avançar en l’economia del bé comú. Christian Felber, ideòleg del model, el planteja com a procés i no com el millor ni el final de la història. L’economia del bé comú es basa en els mateixos valors en què les nostres relacions tenen èxit : confiança, estima, cooperació, solidaritat i voluntat de compartir perquè segons Felber les relacions amb èxit són les que fan més felices a les persones i les que més motiven.

Per tant, és l’aposta decidida per avançar del model actual, en el que l’èxit depèn de la competitivitat i l’acumulació de diners, al model en què les empreses cooperen més amb altres entitats i les que generen més beneficis per la comunitat.

Les cooperatives com a model d’organització col·lectiva podem ser motor d’aquesta nova època. Aspectes bàsics del model com la cooperació, el triple balanç, la reinversió d’excedents en projectes mediambientals i socials, el benefici com a mitjà i no com a objectiu són elements intrínsecs de com entenem nosaltres el model de treball i on fa temps que hi estem apostant.

Des del futur grup Suara hem de poder avançar cap a la contribució del bé comú, passant de la competència a la cooperació, buscant la mida òptima per tots els seus membres en un escenari de guanyar-guanyar, treballant amb xarxa conjuntament amb estructures locals, nacionals i internacionals , cercant de manera permanent el compromís en l’entorn, l’arrelament territorial i la cohesió social dels diferents grups d’interès.

Laura Peracaula. Sotsdirectora General de Suara Cooperativa