Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des de l'entrada en vigor de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, a Suara els hem integrat en l'enfocament de la gestió. Tenim el compromís amb un futur sostenible, que traduïm en el desenvolupament dels nostres productes i serveis de forma eficient i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
Objectius de Desenvolupament Sostenible

La nostra activitat té impacte en els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Icon map
 • Fi de la pobresa
 • Fam zero
 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Igualtat de gènere
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Reducció de les desigualtats
 • Consum i producció responsables
 • Aliança pels objectius

Responsabilitat Social Corporativa

Tenim en compte tots els grups d'interès, valorant els impactes generats en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, a més del valor que els aportem.

Gestió de la qualitat i millora contínua

A la nostra gestió apliquem processos de millora contínua en la prestació de serveis.

Tenim la certificació de l'UNE 158301:2015 de Serveis d'Ajuda a domicili i la certificació ISO 9001:2015 en la gestió dels tipus següents:

 • Serveis d’Atenció Domiciliària: suport socioeducatiu, suport assistencial, suport preventiu i neteja de la llar.
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) per a nens/adolescents de 0 a 18 anys.
 • Escoles bressol que duen a terme accions encaminades a l’atenció d’infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.
 • Centres de dia per a gent gran.
 • Centres d’acolliment, equips de diagnòstic i EVAMI per a nens/adolescents de 0 a 18 anys.
 • Centres oberts per a nens i adolescents.
 • Serveis residencials per a persones en situació de sensellarisme.
 • Centres residencials per a gent gran.
 • Escoles d’adults.
 • Serveis d’accions integrades de formació ocupacional professional en acompanyament per a la inserció laboral.

Aspectes ambientals i requisits legals

Tot i que la nostra activitat genera poc impacte ambiental, treballem constantment per reduir-lo al màxim. En el nostre dia a dia adaptem les formes de treballar a tots els requisits legals que ens són d'aplicació.

Treball col·laboratiu

Les diferents àrees i serveis gestionats per Suara apliquen el treball col·laboratiu per donar resposta a un objectiu comú.

Gestió orientada al risc

Tenim en compte els riscos i oportunitats de la nostra activitat des d'un punt de vista preventiu per garantir l'evolució i millora contínua de la nostra activitat.