Als serveis de Suara seguim el model d’atenció integral centrat en la persona per protegir i cobrir les seves necessitats, propiciant la seva autonomia i apoderament per afavorir la seva inclusió social, millorar el seu benestar i garantir l’exercici dels drets que tenen com a persones.

Icon  star

Treballem des del respecte, la confiança i la transparència enfocats al benestar de la persona en totes les seves dimensions (personal, relacional i social).

Apoderant-la perquè sigui la protagonista del seu propi projecte vital. Som persones que decidim. 

com-ho-fem

Les persones ateses són les protagonistes dels seus projectes vitals, i això es converteix en l’eix central de l’organització, del servei i de les diverses actuacions professionals.

Apliquem una mirada diferent per apropar-nos-hi. Des de la individualitat, el respecte i la dignitat, treballem perquè les persones ateses i les seves famílies disposin d’una atenció personalitzada i propera en tots els equipaments que gestionem.
 


 

La dignitat, els drets, els interessos i les preferències de la persona són la nostra prioritat. I amb la seva participació, gestionem serveis que responen a aquestes necessitats.

Ho fem des del respecte profund pel sistema de valors i creences de cadascú, perquè puguin tirar endavant el seu projecte de vida. Els posem a l’abast allò que els aporta benestar i els facilita la realització d’activitats beneficioses emocionalment, físicament i psíquicament per millorar la seva qualitat de vida.