Participar és incidir, ficar-s’hi, sentir-se part, comprometre’s i ser proactius

A Suara entenem la participació com un dret de tothom i una responsabilitat de les sòcies i socis. També és una eina per compartir les capacitats de les persones, una estratègia per generar sentiment de pertinença, un instrument perquè socis i sòcies se sentin satisfets amb la feina, una garantia de legitimitat en les decisions, un fonament del model de governança, el motor de la renovació i la manera d’estar permanentment a Suara.

En una cooperativa, la prioritat són les persones, no els diners, i per tant, participar no és tan sols un instrument per aconseguir els objectius econòmics de l’empresa, sinó abans que res un dret humà en societats democràtiques com la nostra, i una necessitat que tenim per sentir-nos bé i créixer com a persones. La participació és la manera específica com s’organitza una cooperativa. Gestionar una cooperativa no pot ser mai igual que gestionar una empresa mercantil, perquè la democràcia i la participació s’han de notar en tot.

Sense participació no hi ha cooperativa.

Consulta el nostre model de participació en aquest dossier:

Diagnosi del model de participació: Hobest, SCCL

Ideació i coordinació: L’Apòstrof, SCCL

Il·lustració: LaCol Cooperativa

© Suara Cooperativa, 2016

La Confederació

El model de participació de Suara ha rebut el primer premi La Confederació 2017 en la categoria de Gestió Democràtica.

Aquest material ha estat cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de l’objectiu temàtic 8: “aconseguir formació i ocupació de qualitat”.

Amb el suport de: