ODS

Disposem del nostre sistema de gestió en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (Agenda 2030).

Projectes de Transformació de l'Entorn

És una iniciativa basada en els ODS de l’ONU que porta Suara més enllà de l’activitat quotidiana de la nostra organització.
Anualment destinem una part dels resultats de l'exercici anterior a finançar projectes vinculats als objectius escollits en un procés participatiu intern.

Icon  pin 2

Les categories que s'estableixen són:

  • Suara amb els serveis: reinversió en iniciatives vinculades als projectes gestionats per la cooperativa.
  • Suara a prop: invertir en idees del territori.
  • Suara al món: apostar per la transformació amb caràcter internacional.

Associació VAS

Associació VAS

L’Associació VAS (Voluntariat d’Acció Social) és una organització d’iniciativa social, sense ànim de lucre, formada per un grup de persones compromeses amb el món social.

Des de l’Associació VAS es coordinen les persones que fan el seu voluntariat en serveis gestionats per Suara dedicant part del temps a col·laborar en projectes socials.

Associació Suport Ara

Suport Ara

Formada per persones sòcies i treballadores de Suara, és una eina de suport als seus membres amb activitats vinculades a la millora de la qualitat de vida.

Ofereix suport en aquells aspectes de la vida quotidiana que es converteixin en situacions de dificultat de primera necessitat (habitatge, salut, educació, accident o mort), que tinguin caràcter extraordinari i es produeixin en la unitat familiar de la persona sòcia.