Som cooperativa

Com a cooperativa, la nostra visió està centrada en les persones, amb una propietat conjunta i dirigida de forma democràtica per totes les persones sòcies per satisfer un objectiu comú. Donem prioritat a la justícia i la igualtat, basant el nostre funcionament en els valors i principis cooperatius, i d’acord amb la norma “una persona, un vot”.

El model organitzatiu de Suara Cooperativa apodera les persones per assolir els seus objectius de forma col·lectiva, reforça el capital social i humà i desenvolupa la comunitat.

Icon  people

Com a cooperativa apliquem els principis cooperatius establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional:

  • Afiliació voluntària i oberta
  • Control democràtic de les persones sòcies
  • Participació econòmica de sòcies i socis
  • Autonomia i independència
  • Educació, formació i informació
  • Cooperació entre cooperatives
  • Sentiment de comunitat
Model cooperatiu

El model cooperatiu proporciona feina a 280 milions de persones arreu del món (el 10% de la població activa global), on hi ha tres milions d’empreses cooperatives.