Hi mantenim una comunicació propera aportant dades rellevants sobre l’impacte social, econòmic, mediambiental, de diversitat i bon govern, incloent la relació amb la comunitat i amb els nostres clients.

Persones per l'economia social
Memòria 2021: Persones per l'economia social
Llegeix la memòria

Informació addicional memòria 2017: Taula de continguts GRI i Principis d’elaboració