Serveis de gent gran

El model d’atenció que desenvolupem en els nostres serveis d'atenció a gent gran és l’anomenat model centrat en la persona. Ens centrem en la qualitat de vida d'ella preservant el context de la seva cultura i del seu sistema de valors i valorant els seus objectius, expectatives i inquietuds.
 

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Des de Suara acompanyem i oferim serveis d’atenció domiciliària i d’atenció sociosanitària

En la societat actual calen respostes per a totes aquelles persones que no poden desenvolupar el seu dia a dia amb total normalitat, ja sigui per malalties, edat, pèrdua de capacitats funcionals, entre d'altres.

A Suara partim de la dignitat, els drets, els interessos i les preferències de la persona i comptem amb la seva participació efectiva per gestionar serveis que responen a aquestes necessitats. Ho fem des del respecte profund pel sistema de valors i creences de cadascú i mantenim el seu propi estil de vida.

Els posem a l’abast allò que els aporta benestar i els facilita la realització d’activitats beneficioses emocionalment, físicament i psíquicament per millorar la seva qualitat de vida.

Icon people

Activitats:

 • Atenció i cura personal
 • Neteja de la llar
 • Suport social i familiar
 • Relació amb l’entorn.

Quan és necessari també integrem serveis de:

 • Teleassistència
 • Neteges de xoc
 • Àpats a domicili
 • Tractaments de recuperació funcional
 • Suport emocional i psicològic
 • Suport en el seguiment sanitari.

Acompanyem les persones en el seu dia a dia. 

És a partir de les voluntats i necessitats de la persona i la família que establim conjuntament les estratègies d’actuació amb l’objectiu que les persones romanguin el màxim de temps possible en el seu entorn habitual i en les millors condicions possibles.Oferim serveis d’atenció domiciliària a totes les persones que ho necessitin, i també gestionem l’atenció domiciliària dels següents municipis:

També oferim aquest servei a entitas privades i particulars.

Icono mujeres

No “fem per a” la persona i la família sinó que “fem amb” la persona i la família.

Atenció domiciliària
Necessiteu ajuda a domicili?
Demana el teu servei

Atenció sociosanitària

Oferim serveis d’atenció a la salut per acompanyar, orientar i tractar amb malalties cròniques, oncològiques i processos de final de vida. Prestem atenció a domicili i en consulta. Oferim servei integral personalitzat: sanitari, nutricional, psicològic i assistencial. Proximitat i resposta immediata. Servei 24 hores, 365 dies a l’any.
Oferim serveis d’atenció sociosanitària a totes les persones que ho necessitin.

Centres residencials o residències de gent gran

El model d’atenció que desenvolupem en els nostres Centres Residencials de gent gran (residències) de Suara és el model centrat en la persona (ACP), que es centra en la qualitat de vida de la persona preservant el context de la seva cultura i del seu sistema de valors i valorant els seus objectius, expectatives i inquietuds.

Tenim en compte l’estat psicològic i el nivell de dependència de la persona, i mantenim les seves relacions socials, així com la seva relació amb els elements essencials del seu entorn.
 
Facilitem la personalització i ens dirigim a la consecució de les millores en tots els àmbits de qualitat de vida i el benestar de la persona partint del respecte a la seva dignitat i drets, interessos i preferències, i comptant amb la seva participació efectiva. 

Icon facilities

La importància de viure com a casa

Equipaments d'atenció a gent gran

Centres residencials Suara
Coneix els nostres centres residencials
Visita'ns

Centres de dia

Els centres de dia donen suport a persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.
 

Habitatges tutelats

Els habitatges tutelats són per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar.

 

Habitatges amb serveis

Els habitatges amb serveis estan adaptats a les necessitats d’aquestes persones pel que fa a mobilitat i accessibilitat, i amb serveis de suport (sanitaris, alimentació, etc.) que en un moment determinat poden necessitar en funció de la seva situació i autonomia personals.

Altres accions per gent gran

També realitzem altres accions per donar visibilitat i suport al col·lectiu de persones grans com actuacions de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència, grups d’ajuda mútua, suport emocional, cura dels cuidadors, etc.

Visita el nostre blog especialitzat per estar al dia amb articles, recomanacions i consells d'interès relacionats amb temes sobre la gent gran.