Ja fa un temps que en diferents àmbits socials, sanitaris i educatius sentim a parlar del concepte d’ètica que es diu ètica aplicada. Que vol dir això de l’ètica aplicada i com pot formar part del espai laboral i professional dintre dels nostres àmbits de treball?

Per poder respondre i argumentar aquesta qüestió hem de tenir en compte no només la pròpia organització sinó també (i amb la mateixa importància) als professionals, les persones ateses, els clients i totes aquelles xarxes socials que és relacionen amb les nostres funcions i professions.

Quan un professional es troba en la situació d’haver de prendre decisions que afecten a la vida, desenvolupament, felicitat i dignitat d’altres persones, ha d’avaluar i reflexionar per tal de prendre una decisió ètica justa i respectant la dignitat de les persones, sospesant en cada moment cada una de les conseqüències de les seves decisions i intentat trobar un equilibri, just que respecti a la persona afectada per la decisió. Aquest procés no és senzill i en ocasions ens podem sentir sols o amb pocs recursos per poder respondre a cada situació que se’ns planteja en el nostre marc laboral.

L’ètica aplicada proposa dintre de les organitzacions una estructura a llarg termini d’acompanyament i diàleg entre els diferents grups d’interès (persones ateses, professionals o organització) donant la possibilitat d’escoltar i afavoreixen així les creacions d’espais consultius.

Rebeca Tevar. Educadora social a Suara (*)

(*) Aquest article s’ha elaborat conjuntament amb les aportacions de Rebeca Tevar, Mireia Lluís i Maite Mauricio.