La primera setmana d’octubre vam tenir l’oportunitat que Suara Cooperativa estigués convidada com a ponent a la II Cimera Internacional de Cooperatives que va tenir lloc a la ciutat de Quebec, al Canadà. Una invitació que posa de relleu el paper destacat que té avui en dia Suara a nivell local, nacional i internacional, com a model cooperatiu d’atenció a les persones al llarg de tota la seva vida. En aquesta ocasió, vam tenir l’oportunitat de contrastar la situació mundial en l’atenció a les necessitats derivades fruit de l’envelliment de la població als països desenvolupats.

En aquest congrés hi van participar més de 3.000 persones, procedents de 93 països diferents, per debatre a l’entorn de tres grans desafiaments a nivell mundial: la seguretat alimentària, la crisi d’0cupació i l’accés a l’atenció sanitària i serveis socials. Així es posava el focus exactament en dos dels àmbits en els quals Suara treballa des de fa més de 25 anys.

Una de les primeres conclusions que un s’emporta de la Cimera és la gran diversitat i capacitat del moviment cooperatiu. També s’hi va presentar un estudi recent amb les dades de les cooperatives a nivell mundial a dia d’avui:

  • 2,6 milions de cooperatives i mutualitats
  • 1.000 milions de socis/es i consumidors/es
  • 250 milions de llocs de treball
  • 12% del total de llocs de treball de països del G20
  • 3 bilions de dòlars de facturació anual

Alguns dels debats fets en el marc de la cimera no són nous al nostre sector a Catalunya: la necessitat de la innovació constant, de ser més forts per afrontar amb més garanties els reptes que la societat actual ens planteja, que assegurin una correcta prestació de serveis en l’àmbit de la salut i els serveis socials, on la persona atesa sigui el centre del projecte. Objectius que s’identifiquen clarament amb el plantejament de les persones sòcies de Suara durant els últims anys.

No obstant, també cal destacar quins són els reptes més importants de futur en els quals la cooperativa Suara, i el moviment cooperatiu en general a Catalunya i Espanya, hauria de centrar els seus esforços:

  • Avançar en un moviment cooperatiu més influent a tots els nivells, tenint en compte la contribució del mateix a una societat més justa i equilibrada.
  • Apostar per cooperatives més innovadores, més fortes i més nombroses per poder atendre millor les necessitats de les persones i la societat.
  • Contribuir al desenvolupament sostenible del planeta que garanteixi la seguretat alimentària i l’erradicació de la pobresa.
  • La creació de llocs de treball de qualitat i la reducció de la precarietat laboral als col·lectius més vulnerables.
  • Assegurar l’accés als serveis de qualitat a l’àmbit de la salut i els serveis socials que tinguin en compte les capacitats i necessitats de les persones.

És per aquests motius que el moviment cooperatiu, i Suara com a part, ha de reafirmar el seu treball des de l’àmbit local per contribuir a nivell global als compromisos de les cooperatives i l’economia social a nivell general, contribuint a una economia mundial més humana, més equitativa i més inclusiva que garanteixi un desenvolupament sostenible.

Més informació:
Declaració de la Cimera Internacional de Cooperatives 2014 (en castellà)

Sergi Morales. Director d’Expansió de Suara Cooperativa