Clade Grup Empresarial de l’Economia Social i la Fundació Blanquerna han establert les bases per a la creació de l’Observatori català de l’economia social, una eina bàsica per al desenvolupament d’aquest model econòmic. El Grup Clade, del qual Suara Cooperativa és membre, dóna compliment amb aquesta iniciativa a un dels objectius transcendents del Pla Estratègic, que estableix la voluntat d’incidir en el model social, construint models de transferència del coneixement.

El projecte vol ser integrador amb tots els agents que coincideixin amb l’objectiu d’aquest observatori, i es vol posar al servei de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius que manifesten la necessitat d’una aportació de continguts i anàlisi. Ha de servir per actuar sobre les demarcacions i el territori català, aprofitant la interrelació quotidiana de la xarxa d’ateneus. L’Observatori perseguirà els objectius de fer recerca, divulgació i docència, formació i impuls de l’economia social per projectar les entitats de l’economia social i impulsar la transformació social i econòmica a partir de l’economia social.

Més informació aquí.