L'Assemblea General de Suara, el 24 de novembre, va elegir els 10 membres del primer Comitè d'Ètica de Suara, després de mesos de treball per posar les bases de l'ètica a l'organització. El dilluns 17 de desembre es va fer la sessió constitutiva del nou Comitè d'Ètica i l'elecció dels càrrecs.

La feina dels primers mesos es centrarà especialment en definir els aspectes organitzatius del Comitè d’Ètica.

Està format per:

  • Maite Mauricio, presidenta
  • Mireia Lluís, secretària
  • Mercè Busquets
  • Isidre Cano
  • Susanna Capdevila
  • Olga Chamorro
  • Anna Garcia
  • Laura Gómez (absent a la foto)
  • Clara Fuentes
  • Imma Lluva