Les oficines centrals de Suara Cooperativa a Barcelona han rebut aquest 27 de febrer una visita d'una delegació de professionals de la regió de Pyrénées-Atlantiques, a França, que s'han interessat pel model de gestió i d'atenció domiciliària que s'aplica a la Cooperativa. El pas per Suara forma part d'una visita a Catalunya, que aprofiten per conèixer les polítiques que s'apliquen, així com altres recursos d'atenció a les persones.

La iniciativa francesa s’emmarca en un projecte europeu sobre diversos temes relatius a l’autonomia personal i el manteniment de les persones grans a la pròpia llar (servei d’atenció domiciliària, cures pal·liatives, prestacions econòmiques per dependència, centres de dia, programes de respir, formació i suport a les persones cuidadores i ajudes tècniques i financeres d’adaptació del domicili).