Les escoles bressol municipals que gestiona Suara Cooperativa van iniciar a principis de curs, el setembre del 2017, un procés de digitalització del servei amb la incorporació de la plataforma KinderTIC. Aquesta eina tecnològica té per objectiu facilitar la feina de gestió acadèmica a través de l’ús de tauletes digitals, així com millorar els processos de facturació i afavorir que les comunicacions amb les famílies siguin més àgils, eficients i de qualitat.

Alguns dels professionals que ja fan servir aquesta plataforma confirmen que “la implementació del KinderTIC ha millorat la vida quotidiana a l’aula: el temps invertit en les gestions de caràcter documental, com ara les agendes o les observacions individuals, s’ha transformat en més temps de dedicació als infants”. Així mateix, l’aplicació s’ha convertit en una plataforma excel·lent per fomentar el lligam entre l’escola i els pares, facilitant la immediatesa sobre informacions relatives als àpats, les migdiades, els rebuts o la programació didàctica de l’escola.

Passats els primers 4 mesos de funcionament, l’adaptació de l’eina digital KinderTIC a totes i cadascuna de les escoles bressol gestionades per la Cooperativa ha sigut un èxit. “Poder veure imatges de les activitats quasi en directe és molt gratificant”, comenta una de les mares, que assegura que el Kindertic és molt funcional a l’hora de “disposar d’informació actualitzada sobre els serveis que ofereix l’escola i les despeses que suposen per a cada família”. Aquesta implementació tecnològica dóna resposta a les necessitats que, des de feia 3 anys, tenien els serveis educatius de les escoles bressol, a més a més de suposar un gran estalvi de paper i mantenir la filosofia d’escoles compromeses amb l’adquisició d’hàbits sostenibles amb el medi ambient.