Per donar resposta als reptes del desenvolupament sostenible des d’una visió empresarial compromesa, un grup d’empreses molt diverses (entre les quals hi ha Suara Cooperativa) han creat un grup de treball en el marc de l’associació empresarial Respon.cat. Es pretén abordar el repte d’integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són l’aposta que Nacions Unides va aprovar en el marc de l’Agenda 2030 i que suposen un repte per a tota la Humanitat a partir del compromís de totes les parts, siguin governs o empreses.

Amb la proclamació dels ODS a finals de 2015, les empreses esdevenen un actor clau en l’assoliment d’un Planeta més just, equitatiu i sostenible. Per primera vegada, les Nacions Unides van assignar al sector privat una responsabilitat directa en la consecució d’una agenda global, l’Agenda 2030.

L’objectiu del grup serà aterrar els ODS a la realitat empresarial local i vincular-los al desenvolupament del negoci, analitzar com abordar els ODS segons els diferents sistemes de gestió de l’RSE i definir pautes per a comunicar la contribució als ODS de manera sòlida i evitant el risc de poc rigor.

Un dels riscos que el grup ha abordat és el conegut com cherry picking, que fa referència al fet de guarnir amb les icones dels ODS les accions que una empresa ja porta a terme en aquells casos en què no es fa cap esforç per prendre consciència de les responsabilitats que una empresa hauria d’assumir en virtut dels seus impactes.

Un altre risc relacionat és el d’aplicar els ODS a mode de checklist sense portar a terme els processos de diàleg amb grups d’interès i identificació i priorització de les matèries rellevants per a cada empresa, i que constitueix la metodologia fonamental de l’RSE. El grup considera que la reflexió sobre com aplicar els ODS ha de provenir de l’experiència i la pràctica, de les prioritats i les necessitats de les mateixes empreses, i del diàleg i la priorització del que és rellevant a cada empresa, tenint a més en compte que la realitat de cada país és diferent de manera que la contribució als ODS ha d’ésser coherent amb la realitat de Catalunya i donar resposta a les necessitats, prioritats i oportunitats del territori.

Les empreses que han iniciat el Grup de Treball són: TERSA, Auren, Suara, Airpharm, CreaRSA, Lavola, La Unió Catalana d’Hospitals, EAP Poble Sec, Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, Consell de Cambres de Catalunya, TSR Territori Socialment Responsable, i Tarannà Viatges. El grup està obert a noves incorporacions i s’ha adquirit el compromís de reunir-se regularment per a avançar en aquests tres objectius i enfortir la contribució de les empreses catalanes a l’Agenda 2030.