Després d’haver disminuït entre 2014 i 2016, les desigualtats tornen a créixer a Catalunya: així ho reflecteixen els dos indicadors principals, el de Gini i el S80/20, recollits en l’informe INSOCAT que periòdicament elabora ECAS. Avui s’ha presentat la desena edició, ‘Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió social’, amb dades de diverses fonts oficials i anàlisis qualitatius de professionals d’entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.

La presidenta d’ECAS, Sonia Fuertes, ha assenyalat que malgrat els darrers anys de suposada recuperació econòmica “la millora no repercuteix en el conjunt de la societat i especialment les classes desafavorides continuen molt castigades per un model socioeconòmic que genera pobresa i desigualtats de manera estructural”. Augmenta també la pobresa: el 23,8% de la població està en risc de pobresa i exclusió i a la meitat de les llars els costa arribar a final de mes.

Més informació aquí.