Suara s’ha adherit aquesta tardor a l’associació d’empreses 22@Network BCN arran del trasllat de la seu social de la Cooperativa al Carrer de Sancho de Ávila, 52-58, de Barcelona. 22@Network BCN és una associació empresarial privada que reuneix les principals organitzacions del districte, grans empreses, universitats i centres tecnològics, i una xarxa de pimes i startups amb activitat al districte.

Des del 2004 22@Network BCN és la gran associació del sector innovador, tecnològic i creatiu de la ciutat de Barcelona. Amb més de 125 associats, és responsable de la consolidació del districte 22@ com un espai dinàmic, transformador i tecnològicament capdavanter, el districte d’innovació.

Facilita la integració de les organitzacions i professionals emprenedors a les dinàmiques del 22@, fent xarxa, fomentant la interacció i aprofundint en la relació amb el barri de Poblenou per un benefici comú.

El 22@ és un dels primers districtes d’innovació urbans al món, que aposta per mantenir el caràcter productiu, propiciar la instal·lació de centres de creació de coneixement, seguir un model de ciutat compacta i complexa, implementar un pla d’infraestructures per avançar cap a un sòl terciari avançat, conservar el patrimoni arquitectònic del passat industrial del districte i crear les condicions per a la formació d’un ecosistema obert d’innovació.