Suara Cooperativa va rebre el passat 6 de juny al Mercat del Born de Barcelona, i per segon any consecutiu, el segell LÀBORA que l'acredita com a empresa col·laboradora del programa Làbora, vetllant per la igualtat d'oportunitats de la ciutadania de Barcelona. Es tracta d'un reconeixement atorgat per l'Ajuntament de Barcelona per la seva participació i compromís amb la contractació dels col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte que té per objectiu el foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

Les empreses, gràcies al Programa Làbora, troben la persona que millor encaixa amb les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències. El treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts permet oferir assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball.

Les empreses i entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen l’oportunitat de participar en un projecte de ciutat, innovador i a favor de la inclusió social, que les vincula a una iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa. 

En el decurs de la Jornada, desenes d’empreses es van entrevistar, a nivell individual i grupal, amb persones candidates participants del Programa, per tal que aquestes puguin optar a cobrir llocs de treball o formar part de les seves bosses de treball.