Model de participació

Participar és incidir, ficar-s’hi, sentir-se part, comprometre’s, ser proactius… Participar és decidir i fer amb els altres. A Suara entenem la participació com un dret de tothom i una responsabilitat de les sòcies i socis. També és una eina per compartir les capacitats de les persones, una estratègia per generar sentiment de pertinença, un instrument perquè socis i sòcies se sentin satisfets amb la feina, una garantia de legitimitat en les decisions, un fonament del model de governança, el motor de la renovació i la manera d’estar permanentment a Suara.

En una cooperativa, la prioritat són les persones, no els diners, i per tant, participar no és tan sols un instrument per aconseguir els objectius econòmics de l’empresa, sinó abans que res un dret humà en societats democràtiques com la nostra, i una necessitat que tenim per sentir-nos bé i créixer com a persones. La participació és la manera específica com s’organitza una cooperativa. Gestionar una cooperativa no pot ser mai igual que gestionar una empresa mercantil, perquè la democràcia i la participació s’han de notar en tot. Sense participació no hi ha cooperativa. La cooperativa és l’empresa participativa per excel·lència.

Model de participació de Suara

Vídeo

Els àmbits de la participació


Participació operativa


És la participació de les persones sòcies i contractades en els assumptes relacionats amb la feina diària i el servei. L’objectiu és que cadascú es faci seu el lloc de treball i pugui gestionar la pròpia feina. La majoria de decisions del dia a dia les prenen directament les persones, els equips i els serveis.

Participació societària


És la participació de les persones sòcies en els assumptes generals de la cooperativa, començant per la participació en la propietat, que es realitza amb l’aportació obligatòria de capital per incorporar-se com a soci o sòcia.

Participació estratègica


És la participació de les persones sòcies en els temes considerats essencials per al futur de la cooperativa. En totes aquestes qüestions relacionades amb l’essència de la cooperativa i el seu futur, és fonamental la construcció conjunta, pas a pas, de les decisions.

Participació comunitària


És la participació en la vida social de la cooperativa, en els moments d’oci i de relació. El foment de la relació interpersonal dins de la cooperativa genera confiança, coneixement mutu i sentiment de pertinença, que són el fonament de la cooperació i el treball en equip.

Diagnosi del model de participació: Hobest, SCCL
Ideació i coordinació: L’Apòstrof, SCCL
Il·lustració: LaCol Cooperativa
© Suara Cooperativa, 2016El model de participació de Suara ha rebut el primer premi La Confederació 2017 en la categoria de Gestió Democràtica.
La Confederació


Aquest material ha estat cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de l’objectiu temàtic 8: “aconseguir formació i ocupació de qualitat”

Amb el suport de: