Educació i formació

img_educacio

“L’educació és l’arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món.” (Nelson Mandela)

Creiem que les persones ens formem al llarg de tota la vida, des de la infantesa fins a la vellesa, fet que comporta un aprenentatge ric, progressiu i continuat.

Oferim una educació integral per aconseguir el desenvolupament global de les persones, fent de l’educació un referent positiu i una porta a noves oportunitats..


Primera infància

Facilitar l'escolarització

  • FACILITAR L’ESCOLARITZACIÓ Gestionem serveis que atenen alumnes d’ESO amb dificultats d’adaptació, amb fracàs escolar i, moltes vegades, amb absentisme escolar.
    • UEC Palafrugell

Formació d'adults

  • ESCOLES D’ADULTS que ofereixen la possibilitat d’adquirir nous coneixements a adults que volen millorar les seves competències professionals, reciclar-se o créixer personalment..
    • Escola d’Adults Alella – Espai Actiu Escola d’Adults Alella – Espai Actiu


    • Escola Municipal d’Adults Natura (Pineda de Mar)  • FORMACIÓ PROFESIONALITZADORA la qual no només permet l’obtenció de certificats de professionalitat a través de cursos, sinó que també compta amb serveis d’assessorament i supervisió de la pràctica professional.

Connecta Educació, SCCL

Connecta Educació SCCL és una cooperativa de segon grau, fruit de l’aliança entre l’Escola Sant Gervasi i Suara Cooperativa, centrada en la formació de persones adultes, que permet obtenir certificats de professionalitat, formar-se en competències tècniques i transversals i obtenir formació acreditable.

Connecta Educació