Qui Som

Professionals amb compromís

Suara Cooperativa és una empresa d’economia social amb més de 35 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones.

Missió

Suara té com a missió transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu

Valors

Innovadora

La transformació d’idees en projectes i la incorporació de la tecnologia en la nostra activitat garanteixen la màxima eficiència i són eixos clau del futur.

Propera

L’activitat de la cooperativa gira al voltant de les persones: professionals, persones ateses, clients i col·laboradors.

Participativa

La gestió democràtica de la cooperativa, el treball en xarxa amb els agents externs i la potenciació de l’apoderament de totes les persones vinculades a Suara.

Socialment responsable

Compromesa amb el medi ambient, el desenvolupament territorial, la generació d’ocupació i la reinversió dels excedents societaris.

Persones ateses

46.596
Actualment, Suara Cooperativa atén més de 46.000 persones a Catalunya (any 2018).

Model de gestió


Protagonistes del propi projecte vital


Treballem des del respecte, la confiança i la transparència enfocats cap al benestar de les persones en totes les dimensions: personal, relacional i social. Cada persona és protagonista del seu projecte vital.

Professionals amb compromís


Comptem amb professionals flexibles, oberts als canvis, implicats en l’entorn, compromesos amb l’encàrrec professional, que cerquen respostes innovadores i que treballen des de la confiança i el suport comú.

Treball
en xarxa


Els professionals formem un equip interdisciplinari on tothom aporta la seva expertesa professional, de forma democràtica i participativa, i treballem en xarxa entre equips i amb l’entorn.

Gestió
responsable


El nostre eix principal és el treball col·laboratiu i en xarxa partint del model cooperatiu i de la responsabilitat social empresarial. Donem suport i seguiment a la gestió de la qualitat i la innovació, a la comunicació, al control financer i a la millora tècnica i tecnològica de la nostra activitat.