Guia per acompanyar les persones malaltes de càncer

1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones patiran càncer a la seva vida

Què faries si et toqués a tu? Com voldries que et tractessin a la feina?

Des de Suara Cooperativa, una empresa ètica, amb valors i socialment responsable, ens esforcem per garantir el benestar de totes les persones amb qui ens relacionem. Per això hem posat en marxa la Guia per acompanyar les persones malaltes de càncer dins Suara, que unifica els criteris per acompanyar les persones de Suara en un procés de malaltia greu i complicat com és el càncer.

Vídeo


Creative Commons

Aquest document està subjecte a una llicència d’ús Creative Commons. Sou lliures de compartir el material en qualsevol mitjà i format, garantint-ne el reconeixement de l’autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials i si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat.


Redacció: Suara Cooperativa

Edició 2019