Els serveis mèdics a domicili de Suanity s’integren dins de Suara Cooperativa

Actualitat

Els serveis mèdics a domicili de Suanity s’integren dins de Suara Cooperativa

19 juny, 2019

L'empresa de serveis mèdics Suanity ha integrat la seva activitat dins de Suara Cooperativa. Suanity es va impulsar l'any 2016 i ha desplegat programes personalitzats per a la salut en cada etapa de la vida i en funció de les necessitats individuals de cada persona i la seva família, per complementar l'activitat dels serveis d'atenció a les persones des de l'àmbit social que presta Suara.

Aquesta incorporació de Suanity permetrà fer un pas més cap a la integració social i sanitària i oferir, ara a través de Suara Cooperativa, uns serveis més globals d’acord amb les necessitats d’atenció a les persones actuals i futures, mantenint i millorant els estàndards de qualitat que s’han prestat fins al dia d’avui.
 
El valor diferencial de Suanity és el seu model d’atenció i acompanyament, posant a la persona al centre perquè recobri el control de la seva salut. La prioritat d’aquests programes és que la persona atesa pugui romandre al seu domicili i en el seu entorn, a prop de la seva llar i augmentant la qualitat de vida de les persones.
 
Aquesta branca d’activitat compta amb programes d’atenció pal·liativa, de suport al malalt oncològic i d’atenció a persones amb malalties cròniques avançades, així com una consulta especialitzada a Barcelona. Tots aquests programes inclouen atenció especialitzada en el domicili i atenció telefònica personalitzada 365 dies a l’any les 24 hores del dia realitzada per professionals de la salut, atenció mèdica, sanitària, psicològica, fisioterapèutica i social.
 
Els inicis de Suanity el 2016 i l’obertura d’un local especialitzat al carrer Balmes de Barcelona donaven continuïtat a l’empresa especialista en cures pal·liatives Paliaclínic, fundada l’any 2007 a càrrec del Dr. Joan Carles Trallero, que segueix vinculat amb el projecte.