Suara Cooperativa va participar el passat divendres 22 d’abril a Santiago de Compostela als ‘Cafés con Aroma a Economía Social’, un espai de trobada de directius de les principals empreses d’economia social de Galicia a iniciativa de Foro pola Economía Social Galega.

El codirector general de Suara, Tomàs Llompart, va aprofitar la seva intervenció a la jornada per posar en valor el model de governança i la participació en els models de gestió de la Cooperativa. Suara aposta per un model de participació obert, entès com un dret de tothom i una responsabilitat de les sòcies i socis. Alhora és una eina per compartir les capacitats de les persones, una estratègia per generar sentiment de pertinença, un instrument perquè socis i sòcies se sentin satisfets amb la feina, una garantia de legitimitat en les decisions, un fonament del model de governança, el motor de la renovació i la manera d’estar permanentment a Suara.

A la jornada celebrada a Santiago de Compostela es va posar de manifest que l’impacte de l’economia social a Galicia suposa més de 74.000 persones sòcies i supera els 851 milions d’euros, segons dades avançada d’un estudi que es farà públic el dia 4 de maig.