Les entitats del tercer sector de Salt, entre les quals hi ha Suara Cooperativa, han creat la Taula d’Entitats Socials de Salt, la TESS, per tal de treballar en xarxa per la ciutadania del municipi i generar espais d’acció i coordinació entre les entitats. Així, des de la Taula s’aposta per fer un pas endavant en la cultura del treball col·laboratiu posant al centre de l’acció les persones del Salt.

Els objectius principals de la TESS són augmentar l’impacte positiu en la intervenció social que es realitza en el territori, i afavorir la comunicació i la informació en relació als programes i accions que es porten a terme,  així com de les xarxes en les quals hi participa cada una de les entitats que formen part de la Taula.

Un altre dels objectius de la Taula és fer incidència directa en situacions detectades que requereixin una actuació urgent de prevenció o intervenció i portar la veu dels col·lectius amb els quals es treballa davant de les administracions.

Les entitats que en formen part són Associació Vincle, Caritas Salt, Casal dels Infants, Creu Roja, Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Federació d’Esports Catalana de Persones amb Discapacitat Física, Fundació Astres, Fundació Gentis, Fundació Grup Ramon Noguera, Fundació Intermedia, Fundació SER.GI, Fundación Atenea, Nou Sol, Suara Cooperativa, i Valentes i Acompanyades. Tot i així, des de la Taula s’anima a què totes aquelles entitats que porten a terme accions a Salt s’hi adhereixin per a treballar conjuntament.