Suara ha estat present en la 3a Jornada 10×10 Càpsules d’Innovació Social, una jornada on s’han compartit 10 experiències innovadores, amb l’objectiu entre d’altres d’obtenir noves eines per fer front a la nova realitat social. Les diferents entitats que treballen per i amb les persones, davant les noves necessitats s’han aturat per repensar i veure com podien millorar els seus serveis donant resposta a les necessitats de les persones a cada moment. Experiències com “Distribució Coopmercat + Porta a porta”, “Targeta moneder d’impacte social” o “Recooperem: cuina per compartir” en són només tres exemples.

Aquests 10 projectes d’innovació en l’àmbit dels serveis socials, donen l’oportunitat de conèixer bones pràctiques, d’inspirar-nos, motivar-nos… Però el que és realment important d’aquestes iniciatives és la facilitació d’un espai per parar i reflexionar sobre les bones pràctiques i experiències innovadores que els nostres serveis ja estan fent. No tota innovació implica un desplegament tecnològic. L’experiència dels casos reals posa de manifest casos relacionats directament amb la millora del servei i atenció a les persones sense introduir tecnologies.

Davant la situació econòmica i social en la que ens trobem, molts recursos s’han hagut d’adaptar i reinventar-se. Això ja ha estat una forma d’innovació. Tal com s’evidenciava en la jornada, “tots som artistes, tots som innovadors”.

La Jornada va concloure amb la ponència de Consideracions ètiques sobre la innovació social de Begoña Román Maestre, una ponència per reflexionar sobre l’ètica i la pròpia innovació. Amb aquest article m’agradaria compartir amb vosaltres tots aquells aspectes que m’han fet parar, pensar i qüestionar:

  • L’ètica neix de la indignació, és una aposta per transformar el món.
  • La innovació no és moda, sinó una necessitat i deure de tots nosaltres.
  • Si no tenim o marquem criteris podem caure en innovatitis.
  • L’ètica qüestiona què és la qualitat de vida.
  • Qui s’ha de beneficiar de la innovació són les persones.
  • Com a professionals moltes vegades tenim massa control sobre la vida de les persones. Per aquest motiu les hem d’apoderar, promovent sempre la seva participació.

La innovació és present en el nostre dia a dia, en tot allò que fem, tot allò que beneficia i facilita a les persones. Seguirem avançant i millorant la nostra pràctica professional a través dels nostres serveis, on la persona sigui la protagonista de tota acció. La innovació ha de poder respondre per a què i per a qui és millor.

Com diu Marcel Proust, “l’únic viatge vertader al descobriment consisteix en no buscar nous paisatges, sinó en mirar-los amb nous ulls”.

Esther Mateu. Grup d’Impuls de la Innovació de Suara